Πόσο αλάτι κάθε μέρα ;

Πόσο αλάτι κάθε μέρα ;

πηγή: TIME Magazine, September 29, 2014.