Παραγωγή αλατιού και Οικοσύστημα : μια σχέση αλληλεπίδρασης

Παραγωγή αλατιού και Οικοσύστημα : μια σχέση αλληλεπίδρασης

Στο περιβάλλον των αλυκών, παράλληλα με τη διαδικασία της παραγωγής του αλατιού, αναπτύσσεται και μια βιολογική διαδικασία στις δεξαμενές δημιουργίας του αλατιού εξίσου σημαντική.

Όταν το θαλασσινό νερό συγκεντρώνεται στις αλυκές περιέχει θαλάσσιους οργανισμούς (βακτήρια, φύκια, μαλακόστρακα και ψάρια) που αποτελούν ιδανικό φαγητό για πολλά είδη πτηνών  που ζουν και αναπτύσσονται στο περιβάλλον των αλυκών.

Οι θαλάσσιοι  οργανισμοί επιβιώνουν παρά το επίπεδο της αλατότητας, όταν δε αυτό αυξάνεται εξαφανίζονται, ενώ άλλοι οργανισμοί αναπτύσσονται στη θέση τους. 

Σε αυτή τη βιολογική αλυσίδα ο σημαντικότερος οργανισμός είναι το μικρό οστρακόδερμο ArtemiaSalina, κοινώς η γαριδούλα άλμης. Αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν εξαιρετικό φαγητό για ένα μεγάλο αριθμό πτηνών,  που ζουν στις αλυκές  για αυτόν ακριβώς  τον λόγο.  Αποτελούν δε το κύριο μέρος της διατροφής των Φοινικόπτερων, γνωστών σε όλους ως Flamingoς και ευθύνονται για το πορτοκαλί χρώμα των φτερών τους.

Το φυσικό οικοσύστημα των αλυκών, παρέχει τροφή όλο το χρόνο σε πτηνά και ζώα που είναι λιγότερο επιθετικά και  φτιάχνουν εκεί τις φωλιές τους, ώστε να  βρουν προστασία από τα διαφόρων ειδών αρπακτικά, αλλά και από τον άνθρωπο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένας βιότοπος πλούσιος σε χλωρίδα και πανίδα, που βοηθάει όλους τους οργανισμούς να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν.

Οι οργανισμοί που ευδοκιμούν στις αλυκές  βοηθούν όχι μόνο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία του αλατιού, καθώς:

- παραμένοντας προσκολλημένοι στον πυθμένα, μειώνουν τη διαπερατότητα του και ελαχιστοποιούν τις απώλειες σε άλμες

- δίνουν κόκκινο χρώμα στις άλμες, κατά συνέπεια απορροφάται  περισσότερο η ηλιακή ενέργεια και αυξάνεται ο δείκτης εξάτμισης επιταχύνοντας την παραγωγή του αλατιού

- δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες στις δεξαμενές για επίτευξη μέγιστης παραγωγής υψηλής ποιότητας και ποσότητας αλατιού

Κατά συνέπεια το οικοσύστημα των αλυκών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου αλατιού και κύριο μέλημα θα πρέπει να αποτελεί η διατήρηση της ισορροπίας του προς όφελος αμφοτέρων.

 

Πηγή: Globalnest 2000, N.A.Korovessis-T.D.Lekkas.  Saltworks: Preserving Saline Coastal Ecosystems, 6th conference on Environmental,Science &Technology, September 1999.

Σας προτείνουμε:
Αλάτι ΧΙΩΝ Αφρός Θάλασσας
Αλάτι ΧΙΩΝ Αφρός Θάλασσας
ΧΙΩΝ Φιάλη 400γρ
ΧΙΩΝ Φιάλη 400γρ
ΧΙΩΝ Χονδρό Prime 500γρ.
ΧΙΩΝ Χονδρό Prime 500γρ.
Περισσότερες φωτογραφίες
  • Παραγωγή αλατιού και Οικοσύστημα : μια σχέση αλληλεπίδρασης
  • Παραγωγή αλατιού και Οικοσύστημα : μια σχέση αλληλεπίδρασης
  • Παραγωγή αλατιού και Οικοσύστημα : μια σχέση αλληλεπίδρασης
  • Παραγωγή αλατιού και Οικοσύστημα : μια σχέση αλληλεπίδρασης