Για να καθαρίσετε τις δεξαμενές ψαριών...

Για να καθαρίσετε τις δεξαμενές ψαριών...

Τρίψτε το εσωτερικό των δεξαμενών 
με αλάτι για να αφαιρέσετε 
τα αποθέματα σκληρού νερού 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά πριν 
επιστρέψετε τα ψάρια στη δεξαμενή. 
Χρησιμοποιήστε μόνο απλό, 
όχι ιωδιούχο αλάτι.
Σας προτείνουμε:
ΧΙΩΝ Φιάλη Χονδρό 850γρ.
ΧΙΩΝ Φιάλη Χονδρό 850γρ.